Anything that excites me for any reason, I will photograph; not searching for unusual subject matter, but making the commonplace unusual.
Edward Weston

Monday, January 17, 2011

BUDAYA MEMBACA

Hasil ‘Kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia’ yang dibuat oleh Perpustakaan Negara pada 1996 merumuskan secara amnya rakyat Malaysia hanya membaca dua buah buku sepanjang tahun. Kajian ini juga mendapati, bahan bacaan yang paling digemari ialah komik, diikuti majalah. Satu statistik yang amat memeranjatkan!!
Hasil kajian ini mendedahkan bahawa budaya membaca rakyat negara kita jauh masih ketinggalan berbanding negara-negara maju lain.